225/BŁiI/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.10.2018 godz. 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Świadczenie usługi wsparcia Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych ZSODE (Lotus) w trybie SLA, zwanego dalej „ZSODE (Lotus)”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 163-372590 w dniu 25.08.2018 r.