217/BŁiI/18/RG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.09.2018 godz. 10:30

CPV: 31000000-6, 31422000-0, 31730000-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego TELZAS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.08.2018 r. pod numerem 606909-N-2018