232/Ckt/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.09.2018 godz. 10:30

CPV: 18410000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 416 kpl. mundurów letnich w kamuflażu typu „MULTICAM”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.08.2018 r. pod numerem 609517-N-2018