238/BF/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.09.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w dniach 26 - 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 28.08.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 166-379246 w dniu 30.08.2018