229/BF/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.09.2018 godz. 11:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 23-26 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 28.08.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 165-377446