222/BF/18/EB - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.09.2018 godz. 12:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji w dniach 24-28 września 2018 r.,

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.08.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 166-379243