212/BŁiI/18/AP/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

212/BŁiI/18/AP/PMP

Termin składania ofert: 09.10.2018 godz. 09:30

CPV: 48800000-6, 30231100-8, 30233000-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa środowiska do dostępu do Systemu Poszukiwawczego Policji poza granicami kraju.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 166-378153 w dniu 30.08.2018 r.