239/BŁiI/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.10.2018 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 31.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 169-385013 w dniu 4.09.2018 r.