250/BF/18/MR/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

250/BF/18/MR/FBW

Termin składania ofert: 14.09.2018 godz. 10:30

CPV: 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług cateringowych (bufet kawowy oraz obiad) dla 32 osób podczas szkoleń ogólnych w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP” w podziale na 6 zadań