245/BF/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.09.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP w dniach 30 wrzesień 2018 – 02 październik 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.09.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 172-391264 w dniu 07.09.2018 r.