242/BF/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.09.2018 godz. 10:30

CPV: 79320000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.09.2018 r. pod numerem 613083-N-2018