247/Ckt/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.09.2018 godz. 09:30

CPV: 18820000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa 794 par butów sportowych do biegania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.09.2018 r. pod numerem 612939-N-2018