270/Ckt/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.10.2018 godz. 09:30

CPV: 18412000-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa 794 kpl. dresów sportowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.09.2018 r. pod numerem 621382-N-2018