262/Cut/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.10.2018 godz. 09:30

CPV: 18925200-1

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do 9x19 mm pistoletu samopowtarzalnego REX Zero1 CP (Compact) Policja w ilości 965 kpl.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.09.2018 r. pod numerem 622637-N-2018