265/Ctr/18/JSz/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

265/Ctr/18/JSz/PMP

Termin składania ofert: 15.10.2018 godz. 12:00

CPV: 34114200-1; 34144000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup 23 szt pojazdów nieoznakowanych typu furgon 8 osobowego o wzmocnionych parametrach technicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 28.09.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 190-429257 w dniu 03.10.2018 r.