276/BF/18/EB/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

276/BF/18/EB/FBW

Termin składania ofert: 09.10.2018 godz. 11:00

CPV: 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług cateringowych (bufet kawowy oraz obiad) dla 32 osób podczas szkoleń ogólnych w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP” w podziale na 4 zadania.