266/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.10.2018 godz. 12:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji w dniach 24-26 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 193-437405 w dniu 06.10.2018 r.