269/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.10.2018 godz. 10:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 27 – 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 193-437402 w dniu 06.10.2018 r.