263/BF/18/AP/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

263/BF/18/AP/FBW

Termin składania ofert: 15.10.2018 godz. 12:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników IV spotkania Grupy Sterującej CARIN, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. „CARIN” nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN, organizowanego przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 193-437407 w dniu 06.10.2018 r.