275/BŁiI/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.10.2018 godz. 10:30

CPV: 30231300-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa oraz uruchomienia ściany wizyjnej na potrzeby administratorów OST 112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.10.2018 r. pod numerem 633373-N-2018