284/BF/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.10.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas organizowanej przez Komendę Główną Policji III Konferencji Antykorupcyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 09.10.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 196-444125