277/Cut/18/AK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.10.2018 godz. 09:30

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Przeprowadzenie badań osłon balistycznych po upływie gwarancji oraz w trakcie obowiązującej gwarancji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.10.2018 r. pod numerem 633611-N-2018