286/Ctr/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.11.2018 godz. 12:00

CPV: 34114000-9

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 4 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 15.10.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 202-458657 w dniu 19.10.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/167279

 

ID postępowania: 167279

 

Wszystkie załączniki do przetargu nieograniczonego, znajdują się na w/w stronie Platformy Zakupowej.