287/Cut/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.10.2018 godz. 09:30

CPV: 35815100-1

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup płyt balistycznych w podziale na trzy zadania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.10.2018 r. pod numerem 637605-N-2018