297/Cir/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.11.2018 godz. 10:30

CPV: 51900000-1; 31700000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Montaż depozytorów kluczy w obiektach KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.10.2018 r. pod numerem 641820-N-2018