312/BF/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.11.2018 godz. 09:00

CPV: 30199750-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji oraz w Biurze Spraw Wewnętrznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.11.2018 r. pod numerem 647108-N-2018