319/BŁiI/18/RG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

319/BŁiI/18/RG/PMP

Termin składania ofert: 03.01.2019 godz. 09:30

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa radiotelefonów TETRA z szyfrowaniem TEA1 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania radiotelefonów, w tym dla wprowadzania wymaganych kluczy szyfrujących

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 224-512242 w dniu 21.11.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/174815

ID postępowania: 174815

Polska Policja