336/Ctr/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 06.12.2018 godz. 11:30

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup 2 szt. pojazdów typu furgon 9 osobowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.11.2018 r. pod numerem 654667-N-2018