340/BF/18/JT - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 11:30

CPV: 55520000-1

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Zakup usługi cateringowej w dniu 20 XII 2018 r.