290/BF/18/KK/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

290/BF/18/KK/FBW

Termin składania ofert: 21.12.2018 godz. 10:00

CPV: 80533100-0

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup szkoleń informatycznych w podziale na dwanaście zadań w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 7.12.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 238-544647 w dniu 11.12.2018 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/181206
 

ID postępowania: 181206
Polska Policja