334/Cut/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.01.2019 godz. 09:30

CPV: 33111000-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 9 sztuk urządzeń rentgenowskich służących do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.12.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 238-543283 w dniu 11.12.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/181426

ID postępowania: 181426

 

 

 

Polska Policja