338/BŁiI/18/UM - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godz. 09:30

CPV: 50332000-1

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego Telzas

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.12.2018 r. pod numerem 660143-N-2018

Polska Policja