164/Cir/19/EJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.07.2019 godz. 09:30

CPV: 45311200-2, 51212000-1, 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Rozbudowa Systemów Zabezpieczeń Technicznych w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.07.2019 r. pod numerem 572000-N-2019.

Polska Policja