173/BŁiI/19/DG/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

173/BŁiI/19/DG/PMP

Termin składania ofert: 26.07.2019 godz. 09:30

CPV: 48420000 - 8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Upgrade infrastruktury wirtualizacyjnej dla Centralnych Systemów Internetowych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.06.2019 r. pod numerem 573251-N-2019.

Polska Policja