168/BŁiI/19/TJ/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

168/BŁiI/19/TJ/PMP

Termin składania ofert: 19.08.2019 godz. 10:00

CPV: 48732000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup oprogramowania do stanowisk informatyki śledczej na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 136-334697 w dniu 17.07.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/6948/details

Polska Policja