159/Cut/19/KK - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.08.2019 godz. 12:00

CPV: 60445000-9

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Naprawa głównej piasty wirnika nośnego typu 8-1930-000 w podziale na dwa zadania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 136-335404 w dniu 17.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/6963/details

Polska Policja