175/BŁiI/19/AK/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

175/BŁiI/19/AK/PMP

Termin składania ofert: 26.08.2019 godz. 10:00

CPV: 30213000-5, 30231300-0, 30216110-0, 30213100-6, 30237100-0, 30213200-7, 38510000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup 17 stanowisk badawczych dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 141-346886 w dniu 24.07.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7108/details

Polska Policja