170/BŁiI/19/MP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.08.2019 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla 17 central telefonicznych Hicom//Hipath oraz 12 central małonumerowych Unify OSB

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 141-347494 w dniu 24.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7135/details

Polska Policja