174/BŁiI/19/RG/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

174/BŁiI/19/RG/PMP

Termin składania ofert: 28.08.2019 godz. 09:30

CPV: 32232000-8, 48515000-1, 32320000-2, 72253200-5, 48820000-2, 32341000-5, 51310000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego w ramach Programu Modernizacji Policji w latach 2017-2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 143-351348 w dniu 26.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7081/details

Polska Policja