183/BŁiI/19/ESz/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

183/BŁiI/19/ESz/PMP

Termin składania ofert: 30.08.2019 godz. 10:00

CPV: 32550000-3, 48219700-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup telefonów IP w ramach projektu modernizacji stacjonarnej telefonii resortowej opartej na IP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 145-356610 w dniu 30.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7228/details

Polska Policja