184/BŁiI/19/AP/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

184/BŁiI/19/AP/PMP

Termin składania ofert: 30.08.2019 godz. 10:50

CPV: 48000000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu monitoringu usług IT w systemach międzynarodowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 145-356345 w dniu 30.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7073/details

Polska Policja