163/BŁiI/19/MP/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

163/BŁiI/19/MP/PMP

Termin składania ofert: 23.09.2019 godz. 09:30

CPV: 48420000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Odnowienie licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint na okres 36 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 146-359172 w dniu 31.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7270/details

Polska Policja