180/Cut/19/MP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 19.08.2019 godz. 09:30

CPV: 34731700-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa jednego kompletu (5 szt.) łopat wirnika nośnego 8AT-2710-00 lub 8AT.2710.000 do śmigłowca Mi-8

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 146-359234 w dniu 31.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7275/details

Polska Policja