187/BŁiI/19/RG/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

187/BŁiI/19/RG/PMP

Termin składania ofert: 12.08.2019 godz. 09:30

CPV: 72230000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup subskrypcji dla posiadanego systemu autoryzacji dostępu do aplikacji FAVI

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.08.2019 r. pod numerem 580858-N-2019.

Polska Policja