195/Cut/19/AP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.08.2019 godz. 09:30

CPV: 66516200-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmigłowców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.08.2019 r. pod numerem 582293-N-2019.

Polska Policja