192/BŁiI/19/DG/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

192/BŁiI/19/DG/FBW

Termin składania ofert: 19.08.2019 godz. 09:30

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 01.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 150-369158 w dniu 06.08.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7399/details

Polska Policja