191/BF/19/JT - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.08.2019 godz. 8:50

CPV: 55300000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji odprawy szkoleniowej w dniach 25 – 27 września 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 01.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 150-370184 w dniu 06.08.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7423/details

Polska Policja