4/BŁiI/DT/19/AK - 2019 - Zamówienia publiczne

4/BŁiI/DT/19/AK

Termin składania ofert:

CPV:

Wartość zamówienia:

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego: Mapa czasu rzeczywistego SWD Policji – narzędzie do zarządzania danymi GIS. Budowa systemu umożliwiającego generowanie w czasie rzeczywistym wizualizacji gromadzonych przez Policję danych o wszystkich przestępstwach, wykroczeniach, interwencjach policyjnych oraz wypadkach i kolizjach.

Polska Policja