186/Cut/19/MP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.09.2019 godz. 09:30

CPV: 35814000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa masek przeciwgazowych pełnotwarzowych z filtropochłaniaczem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 154-379293 w dniu 12.08.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7532/details

Polska Policja