217/BF/19/TJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.08.2019 godz. 14:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 156-386103 w dniu 14.08.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7579/details

Polska Policja